olajcsúcs

 

volt védelmi és energiaügyi miniszter és CIA-igazgató

 

JAMES SCHLESINGER NYILATKOZATA

AZ USA SZENÁTUSA KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA ELŐTT

2005 NOVEMBER 16-ÁN

 

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság:

Köszönöm a Bizottságnak a lehetőséget, hogy beszélhetek az energiabiztonság, az importolajtól való függőségünk súlyos következményei, az olajárak emelkedése kérdéseiről és ezek országunkra gyakorolt szerteágazó politikai és gazdasági következményeiről.

Az olaj elsődleges energiaforráskénti felhasználása sok szempontból kétélű kardnak bizonyul. E függőség következményei túl számosak ahhoz, hogy részletesen tárgyalhassam őket. Az elkerülhetetlen időkorlát miatt válogatnom kell. Ezért csak néhány kimagasló pontot érinthetek.

1. Tisztelt Elnök Úr, az energiabiztonság kérdése viszonylag új keletű.

Amíg az emberiség szélmalmokra, ökrökre, lovakra, etc. támaszkodott, az energiabiztonság nem volt stratégiai kérdés. Stratégiai kérdéssé a modern korban vált és ez legdöntőbben a fosszilis energiahordozók energiaforráskénti növekvő arányú felhasználásának következménye.

A 19. század Ipari Forradalma, jelentősen felerősítve az olajfüggő közlekedés rohamos növekedése által a 20. században, elkerülhetetlenül felvetette az ellátás biztonságának kérdését.  A birodalmi Németország a francia-porosz háború után energiabiztonságának biztosítása céljából kebelezte be a szénben gazdag Lotharingiát. Amikor Nagy-Britannia Churchill nyomására a 20. század elején olajra állította át a flottáját, a biztonságos olajellátást megkísérelte a saját ellenőrzése alatt tartani a Perzsa-öbölben, ami egyidejűleg fokozta az érdekeltségét a Szuezi-csatorna biztonsága kérdésében. Az Egyesült Államok számára, ahol az olajkitermelés kezdődött és ahol sokáig döntő része folyt, az ellátás biztonságának kérdése nem merült fel az 1960-as, 70-es évekig. Azóta rendszeresen beszélünk a nagyobb energiabiztonságról és különféle módokon kíséreljük meg elérni. Ezek az eszközök, mivel korlátozottak voltak, összességében elégtelennek bizonyultak. Országunk függősége az importált szénhidrogénektől tovább növekedett.

Tisztelt Elnök Úr, amíg új technológiák, amelyek alig látszanak a látóhatáron, le nem szoktatnak minket az olaj- és gázfüggőségünkről, tovább fog minket súlytani az energiabiztonság hiánya.  Egyesek reményeivel ellentétben nem szűnik meg a függőségünk az importált olajtól és az instabil Közel-Kelettől, és e realitásnak megvannak a maga politikai és gazdasági következményei. Ez nem jelenti azt, hogy különféle lépések és újítások nem fogják időnként csökkenteni növekvő függőségünket, de nem fogunk tőle megszabadulni. Energiabiztonság helyett tudomásul kell vennünk az együttélést a biztonsághiány különböző fokaival.

Egyértelmű, hogy vannak bizonyos rövid távú problémáink, amelyekre mindjárt rátérek. De ettől fontosabb, hogy egy alapvető, hosszabb távú problémával állunk szemben. A következő évtizedekben, pontosan nem tudjuk, hogy mikor, el fogunk érni egy pontot, egy platót, vagy csúcsot, amely után nem leszünk képesek növelni a hagyományos olaj kitermelését a világon.   Ezt a problémát most kell megértenünk, és el kell kezdenünk a felkészülést az átmenetre.

Az alapvető probléma az, hogy a kitermelés több, mint három évtizede felülmúlja az új felfedezéseket.  A legtöbb óriás olajmezőt 40 évvel ezelőtt, vagy még régebben fedezték fel.

A kitermelés zöme még ma is ezekből az idős, és öregedő óriásmezőkből származik.

Az utóbbi időkben feltárt mezők többnyire kicsik és gyorsan kimerülnek. Mivel a kérdés döntő és nem széles körben értett, készítettem egy grafikont, amely feltárja a problémát.

(A grafikon ismertetése)

Tisztelt Elnök Úr, a végeredmény egész egyszerűen az, hogy az évek múlásával az egész világ egy egyre növekvő energiaellátási problémával fog szembesülni.  Ezen túl, elkerülhetetlenül növekedni fog függőségünk az instabil Közel-Kelettől. A sokáig keresett megfoghatatlan biztonság helyett meg kell tanulnunk együttélni a biztonsághiány különböző fokaival.

A biztonság hiányának egy részét nyilván ellensúlyozni fogja a Stratégiai Kőolajtartalék és más vészmegoldások. Ez valamilyen fokú védelmet fog nyújtani egyes (rövid távú) ellátási zavarok ellen,  de nem véd meg az alapvető hosszútávú problémától.

 

2. A hagyományos olaj kitermelése várható korlátjának hosszútávú problémáján túl még egy sor rövid távú, vagy ciklikus probléma is hozzájárult a a jelenlegi szűkösséghez és magas árakhoz. A tartalék kitermelőkapacitás lényegében eltűnt. Ennek oka az olajárak ingadozása, amely az új kapacitásokba történő beruházások alacsony szintjéhez vezetett, továbbá a kereslet váratlan felfutása, különösen Kínában és az USA-ban. Sok éven át többlet olajfinomító kapacitással rendelkeztünk. Ez nagyrészt szintén eltűnt, és nincs kapacitásunk a továbbra is rendelkezésre álló nehéz, keserű nyersolajok finomításához. Itt, az Egyesült Államokban a problémát felerősítette a Mexikói-öböl infrastruktúrájában a Katrina és Rita hurrikánok által okozott pusztítás.

Szintén van egy további, saját magunknak okozott problémánk az egyes államok hatóságai által elrendelt 17 féle helyi benzinkeverék formájában.

Az iraki felkelés megakadályozta a kitermelés sokak által várt növekedését, még a háború előtti szintet sem éri el. Az Irak, Irán és Líbia elleni tartós USA és nemzetközi szankciók korlátozták ezen országok hozzájárulását a világ kínálatához. Ez a rugalmatlan hazai földgázkitermeléssel egyidejűleg történt. Ráadásul vannak problémák az elektromos áram termelésével és elosztásával is. Mindezek lényege, hogy nem elkerülhetetlen problémák. Elvileg mindegyik többletberuházásokat ösztönözne. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a beruházási aktivitás az áraktól függ és van egy hosszú kihordási időszak, ami után a többletberuházások megnövelik a kínálatot a piacon. E problémák egy része azonban megjavítható a törvények, vagy szabályozások megváltoztatásával.

A jelenleg folyamatban levő beruházási tevékenység következtében 2010 táján szignifikáns növekedést kell látnunk az olajkitermelésben.  Fennáll annak a veszélye, hogy bármilyen nyersolajárcsökkenés újra eloszlatja a felismerést, hogy a hagyományos kőolajnak véges korlátja van. A jövőbeli beruházási döntések semmilyen módon nem oldják meg az olajellátás hosszútávú, alapvető problémáját.

3. Hadd térjek rá a politikai és közgazdasági következményekre. Szeretném mégegyszer kihangsúlyozni, hogy az energiával kapcsolatos döntések hajlamosak kétélű kardként hatni. Bizonyos mértékben a jelenlegi magas olajárak saját korábbi politikánk és döntéseink következményei. Például a különféle gonosz országokkal szemben alkalmazott szankciók a világméretű olajkínálat korlátozása révén hozzájárultaka magasabb árakhoz. Az Irak Szabadsága hadművelet, amelyet a felkelés követett, békétlenséghez vezetett a Közel-Keleten. Az eredmény valamivel kisebb olajkitermelés és jelentős kockázati felár lett, ami megint csak növelte az olajárat.

A magasabb olajárak következménye a termelők lényegesen magasabb bevétele. A bevételek jóval magasabb szintje azzal járt, hogy országok sora, pl. Oroszország, Irán, Venezuela, az Öböl-menti arab országok gaydasági problémái döntően enyhültek. Ennek következtében kevésbé befolyásolhatóak az amerikai politikai kezdeményezések által. Talán még fontosabb, hogy a pénzbeáramlás a Közel-Keletre elkerülhetetlenül megnövelte a terroristáknak nyújtható összegeket. Amíg megvan erre a motiváció és az ellenőrzés elégtelen marad, ez azt jelenti, hogy a terroristák továbbra is elegendő, vagy bőséges anyagi támogatásban részesülnek. Amilyen mértékben kezdünk kínálati korlátokba ütközni és még függőbbé válunk a Közel-Kelettől, a terroristák többlet anyagi támogatásának problémája nem fogjuk elhárítani.

4. Természetesen vannak további közgazdasági jellegű problémák is. Mindannyian megértjük, hogy a magasabb olajárak csökkenthetik egyéb áruk és szolgáltatások fogyasztását, ezáltal alacsonyabb növekedést és esetleg világméretű recessziót okozva. Természetesen a termelők növekvő bevételének másik oldala a fogyasztó országok növekvő kifizetései. Ez könynedén megnövelheti a szerkezeti egyensúlyhiányokat. Az idei amerikai fizetési mérleghiány majdnem háromnegyed billió dollárnak igérkezik. Ez nem kis változás. A jóval több, mint 700 milliárd dollárnyi deficitből kb. 300 milliárdot tesz ki az olaj és a gáz. Ismert, hogy az USA fizetési mérleghiánya az a mozdony, amely húzza a világgazdaság nagy részét. Ezt a szolgálatot téve - amelyért kevés köszönetet kapunk - az Egyesült Államok folyamatosan növeli mások felé fennálló pénzügyi kötelezettségeit. Bizonytalan, miilyen sokáig folytatható ez a folyamat, de a magas olajárak hozzáadódnak a dilemmához.

Végül, Tisztelt Elnök Úr, rá kell mutatnom egy másik problémára. Ma az Egyesült Államok a a világ domináns katonai hatalma. Katonai gépezetünk azonban erősen olajfüggő. Az a legkevesebb, hogy a növekvő olajárak költségvetési problémát okoznak a Védelmi Minisztériumnak egy olyan időszakban, amikor országos költségvetésünk egyre feszesebbé válik. Ezen túl, hosszabb távon, amikor a platóra számíthatunk, amelynél már nem tudjuk a világ olajkitermelését tovább fokozni, miközben a kereslet várhatóan tovább nő, kérdés, hogy a Védelmi Minisztérium továbbra is képes lesz-e a katonai dominanciánk fenntartásához szükséges olajtermékek ellátását biztosítani.

Ebben a várható világban a Védelmi Minisztérium mindenféle nyomással fog szembesülni itthon és külföldön olajtermék-felhasználásának csökkentésére, ami veszélyeztetni fogja általános katonai hatékonyságát.

Végezetül, Tisztelt Elnök Úr, bízok benne, hogy teljesítettem levelében foglalt kérését, hogy elemezzem “az USA importált energiahordozóktól, különösen az olajtól való függőségének  összetettségét, és a nehézségeket amelyek az USA-ra várnak az e függőség hátrányos hatásainak kezelésében”. Lépéseink már rövid távon is lényegesen növelhetik a velünk ellenséges országok erőforrásait és csökkenthetik a gazdasági és politikai nyomást velük szemben.

Hosszabb távon, amennyiben nem teszünk komoly lépéseket, hogy felkészüljünk a napra, amelyen töbé már nem növelhetjük a hagyományos olaj kitermelését,  egy nagy gazdasági megrázkódtatás, és a rákövetkező politikai felfordulás lehetőségére kell számítanunk. Az Egyesült Államok a világ lakosságának alig több, mint 4 %-ával rendelkezik és nagyjából a világ olajtermelésének 25%űt használja fel. Bizonyos értelemben ez a statisztika önmagában félrevezető, mert az Egyesült Államok a világ össztermékének nagyjából 20-25 %-át álljtja elő.

Ennek ellenére ez a statisztika jelzi potenciális sebezhetőségünket egy olyan korban, amikor világméretekben várhatóan nem leszünk képesek több hagyományos kőolajat termelni.

Köszönöm, Tisztelt Elnök Úr. Szívesen válaszolok az Ön és a Bizottság tagjainak kérdéseire.

 

olajcsúcs