Svejk Újhelyben

Az újhelyi Svejk-emléktáblaavatás sajtóvisszhangja: