Együttműködési megállapodás

 

amely köttetett Piotr Przytocki úr, Krosno Város polgármestere és Szamosvölgyi Péter úr, Sátoraljaújhely Város polgármestere között dr. Hörcsik Richárd úrnak, a Magyar Köztársaság Országgyűlési képviselőjének, az Országgyűlés Európai Integrációs Ügyek Bizottsága alelnökének segítő támogatása mellett Sátoraljaújhelyen 2004. január 24-én.

 

A partnerek közös érdekeik mentén, városaik és térségeik fejlődése érdekében megállapodnak, hogy:

 

ˇ        elősegítik az intenzívebb, kétirányú turizmus kialakulását és fejlődését: a lengyel turisták Zempléni jelenlétét (borturizmus, termálfürdők, gasztronómia stb.), magyar turisták a lengyel Kárpátaljára (történelmi örökség, magyar emlékek, építészet, népművészet,  stb.),

ˇ        a gazdaság területén ösztönzik a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, és arra alapozva az új beruházásokat.

 

Konkrét cél a közvetlen lengyel-magyar vasúti járatok létesítése a lengyelországi Kárpátalja Vajdaság és Tokaj-hegyalja, ill. Északkelet-Magyarország között az egykori Első Magyar-Galíciai Vasút vonalának igénybevételével.

 

Ennek keretében rövid távon:

ˇ        Javasoljuk személyszállító gyorsvonati járat létrehozását Rzeszów-Jasło-Krosno-Sanok-Mezőlaborc-Homonna-Nagymihály-Tőketerebes-Sátoraljaújhely-Sárospatak-Toka-Nyíregyháza-Hajdúszoboszló (...)  útvonalon.

 

ˇ        A tokaji bor leghíresebb egykori lengyelországi kereskedője emlékére javasoljuk a "Portius Expressz" nevet a gyorsvonat számára. Portius az európai integráció előfutára, személye jól jelképezi a vidékeinket évszázadok óta összekötő határon átnyúló regionális munkamegosztást, ill. a különböző európai népek fiainak gyümölcsöző gazdasági együttműködését, a kultúrák termékeny egymásra hatását.

 

ˇ        Turisztikai célra javasoljuk a turistaszezonban nosztalgiajáratok üzemeltetését Krosno-Tokaj útvonalon.

 

Hosszabb távon

ˇ        szorgalmazzák annak vizsgálatát, hogy az egykori kiemelten fontos, stratégiai jellegű Magyar-Galíciai vasútvonal hogyan illeszthető be a transz-európai folyosóhálózatba, egy Baltikum-Balkán multimodális és intermodális folyosó egyik vasúti ágaként (Gdańsk - Isztambul folyosó),

ˇ        szorgalmazzák a teherszállítás, kombinált fuvarozás beindítását a vonalon, ill. logisztikai-ipari központok telepítését a folyosó csomópontjaiban (pl Krosno, Sátoraljaújhely-Sárospatak)

 

ˇ        támogatják, hogy a vasútvonal a Kárpátok Eurorégión belüli gazdasági kapcsolatok infrastruktúrális alaphálózatának egyik fontos eleme lehessen.

 

ˇ        Keresik annak módját, hogy a környezetbarát fuvarozás révén a vasútvonal hogyan járulhat hozzá a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés céljaihoz, az érzékeny, egyedülállóan értékes ökoszisztémájú Kárpátok tehermentesítéséhez a tranzit közúti teherszállítás növekvő káraitól, amelyek Uniós tagságunkkal várhatóan ugrásszerűen megnövekszenek.

 

A felek a megállapodásban rögzített célok érdekében közreműködnek a feladatok összehangolásában, teret adnak minden olyan civil és üzleti kezdeményezésnek, amelyek elősegítik azok megvalósulását. A közös célok érdekében közösen kezdeményezni fogják az Európai Unió területfejlesztési alapjainak felhasználását.

 

A megállapodás nem jelent anyagi vagy jogi elkötelezettséget.

 

Az elérni kívánt célok alapja az ésszerű gondolkodás, a két nemzet és az érintett térségek közötti évszázados gazdasági, történelmi és kulturális kapcsolat.

A felek őszinte szándékkal, saját akaratukból, nemes célokért fogalmazták meg gondolataikat a fenti napon és helyen. 

 

 

Piotr Przytocki

Krosno Város polgármestere

 

 

Szamosvölgyi Péter

Sátoraljaújhely Város polgármestere

 

 

 

 

 

 

Dr. Hörcsik Richárd

országgyűlési képviselő